Archiving #AnArchiveIs

The #AnArchiveIs campaign is the first ICA social media campaign to be archived, thanks to the collaboration of the Society of Catalan Archivists and Records Managers (AAC)!

All tweets related to the campaign are captured and archived in a dedicated archive by the AAC, which is also working with ICA to establish a long-term ICA social media archiving strategy.

The AAC is also organising with ICA a webinar on social media archiving for the "Open Standards and Tools" day of the International Archives Week 2020 on Saturday 13 June to share its expertise in the field.

The webinar will be held in Spanish, and will be broadcasted live on ICA's facebook page. The presentation material will be translated into English and French.  

Come and join us!

Arxivant #UnArxiuÉs

La campanya #UnArxiuEs és la primera campanya de xarxes socials de l’ICA que s’arxivarà, gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Arxivers·Gestors de Documents de Catalunya (AAC)!

El conjunt de tuits relacionats amb la campanya són capturats i conservats en un arxiu específic per part de l’AAC, que també està treballant amb l’ICA per establir una estratègia d’arxiu de les xarxes socials a llarg termini per l’ICA.

L’AAC organitza també, juntament amb l’ICA, un webinar sobre arxiu de xarxes socials amb motiu de la jornada “Eines i estàndards Open Source” de la Setmana Internacional d’Arxius 2020, el dissabte 13 de juny, per compartir la seva experiència en aquest camp.

El webinar es realitzarà en espanyol, i serà transmès en viu a la pàgina de facebook de l’ICA. El material de la presentació es traduirà a l’anglès i el francès.

Vine i uneix-te a nosaltres!