Slovakia

Slovenská národná kniznica

(National Library of Slovakia)

Archív literatúry a umenia SNK

Námestie J. C. Hronského 1 

036 01 Martin

Slovakia

Tel: +421 43 245 15 01

Fax: +421 43 430 18 02

Web: http://www.snk.sk/ 

 

Slovenské národné literárne múzeum

(Slovak National Literary Museum)

M. R. Stefánika 11 

036 01 Martin

Slovakia

Tel: +421 43 413 40 36

Fax: +421 43 430 23 74

Web: http://www.snk.sk/sk/navstivte-nas/literarne-muzeum.html

 

Slovenský národný archív

(Slovak National Archives)

Osobné fondy

Drotárska cesta 42

817 01 Bratislava

Slovakia

Tel: + 421 2 672 981 11

Fax: + 421 2 628 012 47

Web: https://www.minv.sk/?slovensky-narodny-archiv 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Akademická kniznica UK

(Comenius University Academic Library)

Sluzby Archívu UK

Safarikovo námestie 6

818 06 Bratislava 16

Slovakia

Tel: +421 2 592 444 47

Web: http://www.uniba.sk/