Sweden

Göteborgs Universitetsbibliotek

Handskriftsavdelningen

Box 222

405 30 Göteborg

Sweden

Tel: +46 31 786 17 13

Fax: +46 31 16 37 97

Web: www.ub.gu.se/samlingar/handskrift  

 

Kungliga biblioteket

(National Library of Sweden)

ÖSK (Special Collections)

Box 5039

10241 Stockholm

Sweden

Tel: +46 8 463 40 00

Web: http://www.kb.se

 

Lunds Universitetsbibliotek

Handskriftssektionen

Box 117

221 00 Lund

Sweden
Tel: +46 222 91 73

Web: www.ub.lu.se/samlingar/handskrifter-arkiv 

 

Riksarkivet

(National Archives)

Box 12541

102 29 Stockholm

Sweden

Tel: +46 10 476 70 00

Fax: +46 10 476 71 20

Web: http://www.riksarkivet.se/

 

Uppsala Universitetsbibliotek

Handskrifts- och musikenheten

"Carolina Rediviva"

Box 510

751 20 Uppsala

Sweden

Tel: +46 18 471 39 53

Fax: +46 18 471 39 41

Web: http://www.ub.uu.se/

 

Umeå Universitetsbibliotek

Forskningsarkivet

(Research Archives)

901 74 Umeå

Sweden

Tel: +46 90 786 65 71

Web: http://www.foark.umu.se