Lettonie

Latvijas Nacionala Bibliotēka

(Bibliothèque nationale de Lettonie)

K. Barona iela 14

Riga

LV-1423

Lettonie

Tel: +371 736 52 50

Fax: +371 728 08 51

Web: http://www.lnb.lv/  

 

Latvijas Universitātē - Bibliotēka

(Bibliothèque de l'Université de Lettonie)

Kalpaka Blvd. 4

Riga

LV-1820

Lettonie

Tel: + 371 670 34432

Web: www.lu.lv/biblioteka