Slovaquie

Slovenská národná kniznica

(Bibliothèque nationale de Slovaquie)

Archív literatúry a umenia SNK

Námestie J. C. Hronského 1 

036 01 Martin

Slovaquie

Tel: +421 43 245 15 01

Fax: +421 43 430 18 02

Web: in http://www.snk.sk/ 

 

Slovenské národné literárne múzeum

(Musée national slovaque de la littérature)

M. R. Stefánika 11 

036 01 Martin

Slovaquie

Tel: +421 43 413 40 36

Fax: +421 43 430 23 74

Web: in http://www.snk.sk/ 

 

Slovenský národný archív

(Archives nationales slovaques)

Osobné fondy

Drotárska cesta 42

817 01 Bratislava

Slovaquie

Tel: + 421 2 672 981 11

Fax: + 421 2 628 012 47

Web: http://www.civil.gov.sk/snarchiv 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Akademická kniznica UK

(Bibliothèque de l'université Comenius)

Sluzby Archívu UK

Safarikovo námestie 6

818 06 Bratislava 16

Slovaquie

Tel: +421 2 592 444 47

Web: in http://www.uniba.sk/