Slovénie

Arhiv Republike Slovenije

(Archives de la République de Slovénie)

Zvezdarska 1

1127 Ljubljana

Slovénie

Tel: +386 1 2414 200

Fax: +386 1 2414 269

Web: http://www.arhiv.gov.si/  

 

Knjiznica Mirana Jarca Novo mesto

(Bibliothèque Miran Jarc, Novo Mesto)

Dragoceno rokopisno in tipkopisno gradivo

(Manuscrits et imprimés rares)

Rozmanova ulica 28

8000 Novo Mesto

Slovénie

Tel: +386 7 393 46 00

Fax: +386 7 393 46 01

Web: http://www.nm.sik.si/si/knjiznica

 

Narodna in univerzitetna knjiznica (NUK)

(Bibliothèque nationale et universitaire de Slovénie)

Rokopisna zbirka

(Manuscrits)

Turjaska 1

p.p. 259

1000 Ljubljana

Slovénie

Tel: +386 1 2001 147

Fax: +386 1 4257 293

Web: http://www.nuk.uni-lj.si/ 

 

Pokrajinski arhiv Maribor

(Archives regionales de Maribor)

Glavni trg 7

2000 Maribor

Slovénie

Tel: +386 2 2585 024

Fax: +386 2 2522 564

Web: http://www.pokarh-mb.si/ 

 

Preseren hisa

(Maison de France Preseren)

Presernova 7

4000 Kranj

Slovénie

Tel: +386 4 201 3983

Fax: +386 4 201 3951

Web: in http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/  

 

Rojstna hisa pisatelja Janeza Jalna

(Maison de Janez Jalen)

Rodine 10

4274 Zirovnica

Slovénie

Tel: +386 4 580 3095

Fax: +386 4 586 4159

Web: in http://www.zirovnica.si/  

 

Univerzitetna knjiznica Maribor

(Bibliothèque universitaire de Maribor)

(Univerza v Mariboru)

Posebne zbirke

(Collections spéciales)

Gospejna ulica 10

2000 Maribor

Slovénie

Tel: +386 2 25 07 400

Fax: +386 2 25 26 087

Web: http://www.ukm.uni-mb.si/